Groensteeg 4, 5261 LD, Vught
06-53389646
0411-604054

Rites de passages

Een ‘rite de passage’ of een overgangsritueel is een ceremonie, die de transitie van de ene levensfase naar de andere tekent.

Iedere levensovergang, van een geboorte, samengaan en afscheid nemen tot en met afscheid van het leven zelf horen hierbij. We noemen dit een transitie moment, welke we kunnen beleven, markeren en vieren.

Transitiemomenten als komen en gaan: geboorte, doop, afscheid en verhuizingen, samenwonen of juist elkaar moeten loslaten, trouwen en scheiden, inwijdingen, pensionering, dankrituelen, zegen geven, ziekte en sterven.

Welkom in de wereld! Twee jonge ouders zijn gedeeltelijk gelovig opgevoed, maar niet meer zelf praktiserend. Ze willen hun baby niet officieel in de kerk laten dopen. Wel willen ze de komst van hun kind markeren. Een ‘welkom in het leven’ ceremonie, met familie en vrienden , met een enkel gedichtje of een wens.

Een stel wil markeren dat ze voor elkaar kiezen. Ze willen niet ( voor de kerk) trouwen. In de ceremonie spreken ze hoop en vertrouwen uit, vrienden lezen een tekst of zingen een lied. Er is muziek, misschien een zegen of een gebed. Zo krijgt deze stap meer betekenis.

Afscheid moeten nemen van het leven kan ongelofelijk moeilijk zijn. Het samen benoemen van belangrijke dingen uit het leven en het ontvangen van nabijheid of een zegen kan deze fase verlichten . Samen met de zieke en zijn dierbaren zoeken we naar verbinding en warmte.