Groensteeg 4, 5261 LD, Vught
06-53389646
0411-604054

Janine

Midden jaren ’70 deed ik de opleiding tot logopedist in Utrecht en ben in dit praktische vak zeer geoefend in het precies waarnemen en het daar naar handelen. De logopedie gaf mij een prachtige basis als hulpverlener. Ik was werkzaam in het speciaal onderwijs en stafdocent in het Hoger Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Midden Nederland. Daarnaast zette ik een klinische afdeling logopedie op in een ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en werkte een aantal jaar samen met KNO- en kinderartsen. Ten slotte was ik tot ’96 zelfstandig beroepsbeoefenaar.

In de jaren 90 schakelde ik over naar het trainen en begeleiden van mensen via Schouten & Nelissen, een groot trainings- en opleidingsbureau. Hier kreeg ik de gelegenheid een interne opleiding te volgen. Ik gaf lange tijd vaardigheidstrainingen als presenteren, onderhandelen en conflicthantering, inzetten en sturen van non-verbaal gedrag (lichaamstaal).Dit is nu wat op de achtergrond geraakt. Hiernaast werk ik op het gebied van assertiviteit en stressbestendigheid. Hierbij gebruik ik technieken uit de Rationele Effectiviteits Training (RET), waarin ik ben opgeleid en gecertificeerd.

De overstap naar meer ontwikkelings- en procesmatige werk deed ik begin 2000 met de opleiding tot toegepast psycholoog aan het Institute for the Application of Social Studies (IAS-International). Ik maakte daar kennis met stromingen als Gestalt, Transactionele Analyse, System theorie en Group Relations. Met dit laatste deed ik ervaring op in Londen als deelnemer aan een Group Relations Conference aan the Grubb Institute. Naast mijn rol als hulpverlener werd ik in deze tijd getraind in andere rollen, zoals supervisor en coach (Europees gecertificeerd).

De opleiding Energetisch Lichaamswerk aan het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP), leerde mij hoe gebruik te maken van het lichaam, zijn kracht en blokkades, ten dienste van persoonlijke groei.

Bij de Findhorn Foundation in Schotland leerde ik vanuit een holistische werkwijze meer bestemming en richting geven aan je leven. Meer dan ik tot op dat moment gekend en geoefend had, ontdekte ik hoe stilte, meditaties, dans en kunst, muziek en beweging, verhalen vertellen en schrijven, visualisaties en oosterse balanstechnieken als yoga en tai–chi een bron van wijsheid bieden.

In het najaar van 2008 nam ik een Sabbatical Periode om mij zelf te bezinnen op mijn eigen richting in het werk. In dit jaar heb ik o.a. de stilte ervaren in de woestijn, gewerkt in een hospice en in een penitentiaire inrichting. In september 2009 ben ik (part-time) gestart met de studie theologie in Nijmegen. In januari 2014 haalde ik mijn bachelor, met het thesis onderwerp “stilte en Godsbeleving”.

Hierna volgde ik losse blokken van de leergang Intuïtieve Ontwikkeling in Utrecht (CLI) In 2008 rondde ik mijn opleiding tot mindfulness trainer af. Vanaf het voorjaar van 2011 werkte ik mee aan een onderzoek van de RU Nijmegen, Centrum voor Mindfulness naar de effecten van Mindfulness bij kanker; Dat is vervolgd in trainingen op het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, waar ik zowel met artsen in opleiding als met patiënten werkte.

Theologie heeft nu mijn volle aandacht: in september 2014 stapte ik van de Radboud universiteit, met begeleiders als Peter Nissen en Thomas Quartier, over  naar de VU. Ik deed daar een master Theology and Religious Studies, specialty Spiritual Care, o.l.v. Eric de Jongh en Ruard Ganzevoort . In juni 2016 heb ik mijn master thesis afgeschreven, waarin ik beschrijf hoe langgestraften zich verzoenen met hun levensloop, n.a.v. een onderzoek in detentie. Nu mijn studie theologie is afgerond voel ik mij toegerust de verdieping aan te gaan met levens- en zingevingsvragen. Spirituele zorg en begeleiding komen meer op de voorgrond.

Ervaring
Ik ben bekend met het begeleiden van groepen en individuen van zeer uiteenlopende organisaties. Mijn professionele trainingswerk betrof persoonlijke ontwikkeling  ten gunste van de inzetbaarheid in organisaties. Bezigheden m.b.t. contemplatie, compassie en persoonlijke  begeleiding worden op geheel andere basis en met een ander doel  aangeboden. Hieronder valt ook vrijwilligerswerk bij vluchtelingen en gedetineerden.